Privacy

PrivacyVERKLARING

CVBA LOVIUS ADVOCATENKANTOOR met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Brusselsesteenweg 62, KBO nr. 0446.239.986, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen wij dan ook heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers, partners, prospecten, tegenpartijen en bezoekers van onze website anderzijds.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Als advocatenkantoor verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst die met u gesloten werd, omdat u uw toestemming gaf, omwille van onze wettelijke en deontologische verplichtingen en/of als dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde.  
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden: persoonlijke identiteitsgegevens, persoonlijke kenmerken, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over uw strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, gegevens over uw professionele loopbaan…. 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening, de goede uitvoering van onze overeenkomsten, en direct marketingactiviteiten.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

Worden er gegevens aan derden verstrekt? 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hoger beschreven doeleinden. Met deze derde partijen, de verwerkers, maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Indien één van deze derde partijen gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan geven wij uw persoonsgegevens enkel door wanneer er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de derde partij voldoende garanties biedt inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens.
Wij stellen uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële en/of promotionele doeleinden, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden uw persoonsgegevens zo lang bij als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en/of deontologische verplichtingen en om onze diensten op een correcte manier te verlenen, met een maximale termijn van 10 jaar na het laatste gebruik ervan. 


Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 

Als u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u een verzoek richten aan info@lovius.be. Om uw verzoek correct te kunnen behandelen, vragen wij u om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van uw aanvraag. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Update privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: 

CVBA LOVIUS ADVOCATENKANTOOR
Brusselsesteenweg 62
3000 Leuven
E-mail: info@lovius.be
Telefoon: 016 22 26 38

COOKIES

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.