Steven

Contactinformatie

016 360 652
Leuven

Talen

Steven Nysten

Steven Nysten werd in 1992 licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. In het academiejaar 1992-1993 studeerde hij aanvullend “Sciences Juridiques et Politiques Européennes”, aan het Franse Centre Européen Universitaire te Nancy, waar hij met onderscheiding het “Diplôme d’Etudes Supérieures Européennes” behaalde.

In 1994 werd hij stagiair van gewezen stafhouder Vermeersch en in 1998 vennoot van de C.V. Vermeersch-Wouters-De Maeseneer. Steven is curator en gerechtelijk vereffenaar bij de Leuvense rechtbank van koophandel en is mee verantwoordelijk voor de sectie handels- en vennootschapsrecht bij Lovius.

Van 2009 tot 2014 was hij lid van de raad van de Orde van de balie te Leuven, onder andere als penningmeester.

Daarnaast zetelt hij sedert 2011 als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven en met ingang van 2016 is hij ook curator bij de rechtbank van koophandel te Brussel.

Steven woont samen met Els en zijn vier dochters in Herent.