Johan

Contactinformatie

016 360 960
016 360 531
Leuven

Talen

Johan Mommaerts

Behaalde in 1984 met grote onderscheiding het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en tegelijkertijd het diploma van geaggregeerde in het hoger secundair en niet-universitair hoger onderwijs. Begon ook zijn stage aan de balie van Leuven bij stafhouder Armand Mombaerts met wie hij zich in 1980 associeerde samen met stafhouder Romain Vandebroek. In 2008 maakte hij met zijn team de overstap naar Lovius.

Door zijn assistentschap aan de KU Leuven en als docent in de Sociale Hogeschool te Heverlee, heeft hij een sterke interesse voor het sociaal recht.

Daarnaast heeft Johan zich onder invloed van de gerenommeerde curator Mombaerts bekwaamd in het ondernemingsrecht.

Hij is een erkend bemiddelaar in familie-, handels- en burgerlijke zaken en volgde ook de cursus voor collaboratief advocaat. Hij wordt ook aangesteld als schuldbemiddelaar door de arbeidsrechtbank te Leuven.

Sinds 1998 wordt hij zeer regelmatig benoemd door de rechtbanken te Leuven en Brussel als curator, vereffenaar of voorlopig bewindvoerder in ondernemingen.

Zijn brede interesse voor het burgerlijk recht kan hij blijven toetsen als plaatsvervangend vrederechter.

Johan is van 2004 tot 2019 bijna permanent, verkozen lid van de raad van de Orde van de balie van Leuven en van 2012 tot 2014 verkozen tot stafhouder. Hij was tevens verkozen lid van de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse balies (2014-2020.

In november 2019 werd Johan door de algemene vergadering verkozen als één van de vijf leden van het College van Toezicht. Dat is een nieuw orgaan dat toezicht zal uitoefenen op het tuchtbeleid in de advocatuur.

Verder heeft Johan ervaring als bestuurder in diverse vzw’s uit de sociale, culturele en pedagogische sector.

Van 2015 tot 2020 was Johan ook benoemd als praktijklector aan de faculteit rechten van de KU Leuven voor het vak 'pleiten'.