Verkeersrecht

Wat is verkeersrecht?

In het verkeer dient iedere weggebruiker uiteraard bepaalde vastgestelde regels na te leven. Anders zou de veiligheid al snel in het gedrang komen. Bij schending van deze regels is er sprake van een verkeersmisdrijf, al bestaan er grote verschillen in ernst van de inbreuk.

Het spreekt voor zich dat het parket veel zwaarder tilt aan het plegen van vluchtmisdrijf na een ongeval dan wanneer je een snelheidsovertreding begaat.

Heb je een vraag over verkeersrecht? Contacteer ons vrijblijvend!

Wanneer is advocaat in verkeersrecht nodig?

Wanneer kan je nu bijstand van een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht gebruiken?

Sowieso zal de politie voor elk vastgesteld verkeersmisdrijf een proces-verbaal opstellen. Voor sommige inbreuken kan dan overgegaan worden tot een onmiddellijke inning van de verkeersboete, afhankelijk van de aard en de zwaarte van de inbreuk.

Als dit niet mogelijk is of er niet voor gekozen wordt, dan is het woord aan het parket dat het proces-verbaal inclusief eventueel verhoor ontvangt. 

Bijstand bij verhoor

Vindt er effectief een verhoor plaats, dan kan het in sommige gevallen nuttig of wenselijk zijn om voorafgaandelijk even te overleggen met een advocaat.

Uiteindelijk beslist het parket bij monde van de procureur des Konings om er geen verder gevolg aan te geven (seponering), een minnelijke schikking voor te stellen of te opteren voor een vervolging voor de politierechtbank.

Dagvaarding politierechtbank

Als gekozen wordt voor een vervolging ontvang je een dagvaarding voor de politierechtbank betekend door een gerechtsdeurwaarder. In deze dagvaarding staan de inbreuken vermeld net als de datum van de zitting. In dit geval laat je je best bijstaan door een advocaat.

Kunnen/moeten feiten of inbreuken betwist worden? Welke straf kan worden vermeden? Welke straf is geschikt of mag/moet verwacht worden? Wat heeft een rechter nodig om te beslissen tot een bepaalde straf? Allemaal vragen waar een advocaat een duidelijk antwoord op kan geven.

Lovius advocaten in Leuven, sterk in verkeersrecht!

Bij Lovius advocaten kennen we de gebruiken in de rechtbanken door en door. Met onze kennis inzake verkeersrecht kunnen we je deskundig advies geven over strafrechtelijke verdediging.

De stap naar een advocaat zet je natuurlijk niet zomaar, ook omwille van het prijskaartje. In veel gevallen kunnen de kosten voor bijstand wel ten laste vallen van een rechtsbijstandsverzekeraar. Mocht dit niet het geval zijn, dan bespreken we op voorhand onze erelonen met jou.

Advocaat bij verkeersongeval

Bij een verkeersongeval zit je naast het verkeersmisdrijf op zich ook nog met de vraag wie verantwoordelijk is en dus moet opdraaien voor de schade (lichamelijke en materiële schade). Ook in dit geval beslist het parket wie gedagvaard wordt als aansprakelijke voor het ongeval.

Heb jij of een medepassagier schade geleden? Dan kan je deze recupereren via een burgerlijke partijstelling voor de rechtbank. In het andere geval verlenen we bijstand op zowel strafrechtelijk (geldboete,...) als burgerlijk vlak (welke schade betalen aan wie).

Heb je een vraag over verkeersrecht?

Neem contact met ons op

Contacteer ons expertise