Frans

Frans Wouters

Frans Wouters is de medestichter/oprichter van onze associatie die op 1 januari 1992 het licht zag (toen nog de CVBA Vermeersch-Wouters-De Maeseneer).

Frans heeft zijn licentiaatsdiploma in de rechtsgeleerdheid in 1976 behaald aan de KU Leuven. Sinds zijn inschrijving aan de balie van Leuven in oktober van dat jaar is hij hoofdzakelijk actief in het bijstaan van individuele en institutionele cliënten bij betwistingen over aansprakelijkheid, onder meer in verkeerszaken en schadedossiers. Tevens is hij gespecialiseerd in aangelegenheden van aanneming- en bouwbetwistingen en het verzekeringsrecht.

Naast het vertegenwoordigen en/of bijstaan van de cliënt voor de rechtbank, is Frans als adviseur ook actief betrokken bij tussenkomsten op expertisevergaderingen, onderhandelingen etc. Bij Koninklijk Besluit werd hij in juni 1990 tot plaatsvervangend rechter in de politierechtbank van Leuven benoemd. In de periode van 2002-2004 was Frans stafhouder van de balie te Leuven, nadat hij meer dan tien jaar gezeteld had in de raad van de Orde. Nu zetelt hij als kamervoorzitter van de tuchtraad, bevoegd voor de Nederlandstalige Ordes binnen het ressort van het hof van beroep van Brussel.

Wonende te Blanden, vader van drie zonen en intussen opa, is hij ook regelmatig op de golfbaan te vinden.

Expertise

Contactinformatie

016 49 80 98
016 49 80 98
Leuven

Talen

Contacteer teamlid