Onkosten

De onkosten

De kosten betreffen de werkelijke materiële uitgaven verbonden aan de tussenkomst van de advocaat en de ­infrastructuur van het kantoor.

De berekening van de onkosten is gesteund op diverse externe studies en analyses in het kantoor zelf.

Zo zijn in de kosten voor “algemene secretariaatskosten”, “briefwisseling” en “Informatie-verwerking, telefoon, fax, copies” een deelname voorzien voor de uitbouw en het onderhoud van het informaticanetwerk, het loon van het administratief personeel, het onderhoud van het gebouw en de nutsvoorzieningen, naast de specifieke kosten verbonden aan verzending zoals papier, drukwerk en portkosten.

De volgende kosten worden in rekening gebracht (te verhogen met 21% btw)

1. Algemene secretariaatskosten (opening, boekhouding, sluiting, archivering):   45,00 euro

2. Briefwisseling per pagina
 - per briefpost:  10,00 euro
 - per emailpost: 6,00 euro

3. Dactylografie per pagina: 8,00 euro

4. Informatieverwerking, telefoon, fax, kopieën: 25% van de posten 2 en 3

5. Verplaatsingskosten per kilometer:  0,50 euro

6. Gerechtsdeurwaarder: de kosten van dagvaarding en betekening zijn rechtstreeks te betalen aan de gerechtsdeurwaarder op basis van zijn tarieven.

7. Gerechtskosten zijn de kosten te betalen aan de rechtbanken op basis van de wettelijke tarieven.

8. Diversen: bijkomende onkosten zoals vertalingen, extra – reiskosten, tussenkomsten van externe deskundigen.