Onderneming in moeilijkheden

Wat is onderneming in moeilijkheden?

Ondernemen betekent risico nemen en is zeker niet evident in een steeds complexer wordende maatschappij.

Moeilijkheden kunnen ontstaan door een structureel probleem of door slecht betalende klanten, waardoor uw onderneming af te rekenen kan krijgen met betalingsproblemen.

Wanneer zo’n liquiditeitsprobleem dreigt te ontstaan in uw onderneming, aarzel dan zeker niet om Lovius te contacteren om te kijken of begeleiding wenselijk is.

Contacteer ons

Sterk in insolventierecht

Een herstructurering van uw vennootschap kan één van de oplossingen zijn, tot zelfs een fusie of splitsing toe. Maar ook bijvoorbeeld een betere begeleiding bij uw debiteurenbeleid kan al wonderen doen. Dit kan gaan van een snellere en kordate opvolging tot, in geval van faillissement van een klant, aangifte van schuldvordering en begeleiding met het oog op de eventuele recuperatie van de ingediende schuldvordering.

Bescherming tegen schuldeisers

Als de problemen met de schuldeisers escaleren en insolventie dreigt, kunnen we er bij Lovius afhankelijk van uw specifieke situatie voor opteren om een beroep te doen op de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Bij deze procedure bekomt u gedurende een bepaalde periode bescherming tegen schuldeisers. Dit geeft u de tijd om aan een reorganisatie te werken, via het zoeken naar minnelijke akkoorden, het voorstellen van een collectief akkoord aan de schuldeisers of via een overdracht onder gerechtelijk gezag.

Persoonlijke begeleiding bij faillissement

Wanneer de onderneming echt niet meer te redden valt, komt het scenario van een vereffening of  faillissement in beeld. Het voornaamste verschil tussen beiden is dat bij een faillissement het de rechtbank is die de curator kiest en aanstelt. Bij een vrijwillige vereffening daarentegen behouden aandeelhouders grotendeels de controle over de vennootschap en kunnen ze zelf een vereffenaar benoemen.

Wat het ook wordt, belangrijk is dat ook gekeken wordt naar de persoonlijke gevolgen voor de aandeelhouders, bestuurders en hun familieleden. Een professionele begeleiding op maat kan hierbij zeer nuttig zijn en u achteraf veel ellende besparen. 

Laat ons daarbij niet uit het oog verliezen dat, hoewel een vereffening of faillissement uiteraard het einde van de onderneming in zijn huidige vormt betekent, dit tegelijk ook een aanzet kan vormen tot een doorstart of een nieuwe structuur voor uw verdere commerciële activiteiten.

Met vier van onze vennoten die regelmatig als vereffenaar of curator worden aangeduid door de ondernemingsrechtbanken van Leuven en Brussel hebben we sowieso de expertise in huis om ondernemingen hierin bij te staan.

Heb je een vraag over onderneming in moeilijkheden?

Neem contact met ons op

Contacteer ons expertise