Gebruiksrecht op de tuin van een appartementsgebouw

Gebruiksrecht op de tuin van een appartementsgebouw

U kan het zich wel voorstellen. U heeft een leuk appartementje op het oog dat op de gelijkvloerse verdieping gelegen is. Als extra troef kan je ook nog eens als enige van het gehele appartementsgebouw gebruik maken van een tuintje dat enkel vanuit uw appartement te bereiken is. U hapt toe en hebt hier zelfs een aardig extra centje voor over hoewel het tuintje niet uw private eigendom is. Wat als u dat ene wilde feestje te veel heeft gegeven en uw mede-eigenaars er genoeg van hebben? Kunnen zij u dat tuintje ontzeggen?  

Exclusief gebruiksrecht op de tuin van een appartementsgebouw: persoonlijk recht of erfdienstbaarheid?
 
In de rechtspraak bestond voorheen discussie of het exclusief gebruiksrecht op de tuin niet louter een persoonlijk gebruiksrecht zou uitmaken. De wet van 18 juni 2018 heeft de regels inzake mede-eigendom evenwel gewijzigd en voor rechtszekerheid in bovenstaand voorbeeld gezorgd.
 
De wetgever bepaalt nu dat dergelijke exclusieve gebruiksrechten vermoed worden erfdienstbaarheden te zijn. Toch kunnen deze worden herroepen door de vereniging van mede-eigenaars. Hiervoor legt de wetgever een dubbele voorwaarde op zodat het exclusieve gebruik op de tuin u niet voor het minste kan worden ontnomen.
 
Vooreerst dient dit voorstel op de algemene vergadering te worden goedgekeurd met een vier vijfden meerderheid. Daarnaast dient het ontnemen van uw exclusief gebruiksrecht te worden gemotiveerd in het belang van de vereniging van mede-eigenaars.
 
Wanneer u dit exclusief gebruiksrecht ontnomen ziet worden, zal u zich meteen de bedenking maken dat u een deel van de iets hogere verkoopprijs net geboden heeft omwille van dat tuintje. Dat zag de wetgever uiteraard ook zelf in en kwam hieraan tegemoet door een vergoedingsregeling in de wet in te voeren. Zelfs indien aan de bovengenoemde dubbele voorwaarde voldaan is, kan u als eigenaar een vergoeding voor de door u geleden minwaarde vragen.
 
Lovius advocatenkantoor staat u, onder andere bij vragen over huurgeschillen en mede-eigendom, graag bij met raad en daad.

Justin Van Liefferinge

Advocaat-stagiair