De nieuwe woninghuur – Vlaams Woninghuurdecreet

De nieuwe woninghuur – Vlaams Woninghuurdecreet

Sinds 1/07/2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid. De nieuwe regelgeving heeft enige tijd op zich laten wachten. Het Vlaams Woondecreet dat ook de woninghuur regelt, zal thans in werking treden op 1/01/2019. Let wel, deze nieuwe regels zijn enkel van toepassing op de huurovereenkomsten afgesloten vanaf 1/01/2019. Voor de contracten afgesloten voor 1/01/2019, blijft de huidige regelgeving van toepassing. Ook wat betreft de aspecten die niet in het decreet geregeld worden, blijven de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek gelden in zoverre ze niet afwijken van de nieuwe regelgeving of niet in strijd zijn met de geest ervan.

Waarop moet de verhuurder letten:

 • De huurwaarborg wordt (opnieuw) bepaald op  drie maanden  huur. Voor studentenvoorzieningen zal de waarborg evenwel maximaal twee maanden bedragen
 • De huurprijs kan vrij bepaald worden door der verhuurder en deze kan de huurprijs buiten de jaarlijks indexaties ook laten aanpassen ingeval van energiebesparende maatregelen en investeringen werden uitgevoerd
 • Een plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur op gezamenlijke kosten is verplicht.
 • Bij elke publieke mededeling van de huur moet minstens de huurprijs en de omvang van de kosten vermeld worden. Bij gebreke kan de gemeentelijke overheid een administratieve geldboete opleggen.
 • De opzegmogelijkheden voor renovaties worden versoepeld.
 • Ook al  is er sprake van een nietigverklaring van de huurovereenkomst ingevolge inbreuken op de kwaliteitsnormen kan er toch een bezettingsvergoeding  opgelegd worden.
 • De huurovereenkomst dient geregistreerd te worden.
 • De opzegmogelijkheid voor eigen gebruik worden verder beperkt.

Wat verandert er voor de huurders?

 • Als compensatie voor de hogere huurwaarborg, zal de huurder die aan welbepaalde voorwaarden voldoet  een renteloze, anonieme huurwaarborglening kunnen afsluiten.
 • Een huurwaarborg betalen in cash is niet toegestaan.
 • Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van negen jaar de regel.
 • De huurovereenkomsten voor korte duur blijven ook mogelijk doch zullen voortaan ook vroegtijdig door de huurder opgezegd  kunnen worden.
 • De huurder is niet enkel  aansprakelijk voor brand- én waterschade en wordt verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten.

Voor verdere vragen of informatie kan u steeds terecht bij het team van Lovius Advocatenkantoor

Belinda  MOSCHION - advocaat