Kantoor Leuven | Brusselsesteenweg 62 | 3000 Leuven | T 016 22 26 38 | Kantoor Brussel | Defacqzstraat 16  | 1000 Brussel | T 02 223 79 23 |

 

Steven Nysten

Steven Nysten werd in 1992 licentiaat in de rechten aan de KU Leuven. In het academiejaar 1992-1993 studeerde hij aanvullend “Sciences Juridiques et Politiques Européennes”, aan het Franse Centre Européen Universitaire te Nancy, waar hij met onderscheiding het “Diplôme d’Etudes Supérieures Européennes” behaalde.

 In 1994 werd hij stagiair van gewezen stafhouder Vermeersch en in 1998 vennoot van de C.V. Vermeersch-Wouters-De Maeseneer. Steven is curator en gerechtelijk vereffenaar bij de Leuvense rechtbank van koophandel en is mee verantwoordelijk voor de sectie handels- en vennootschapsrecht bij Lovius.

 Sinds het gerechtelijk jaar 2009-2010 is hij lid van de raad van de Orde van de balie te Leuven. Daarnaast zetelt hij vanaf 2011 als plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven en met ingang van 2016 is hij curator bij de rechtbank van koophandel te Brussel.

Steven woont met zijn vrouw Els en vier dochters in Herent, waar hij ook met regelmaat op de tennisbaan te vinden is.

 

tags: curator, gerechtelijk vereffenaar, Leuvense rechtbank van koophandel, ondernemingsrecht, vennootschapsrecht

Steven Nysten
steven.nysten@lovius.be

CONTACT INFO

steven.nysten@lovius.be

016 49 80 90

Leuven

-

016 49 80 90

Assistent: Ria Dierckx

 

LEES MEER

BLOG

-

-

-

-

 

Lovius advocaten - Algemene Voorwaarden - Disclaimer - Privacy Policy - ICNetwork - Web-Factory.nl