Kantoor Leuven | Brusselsesteenweg 62 | 3000 Leuven | T 016 22 26 38 | Kantoor Brussel | Defacqzstraat 16  | 1000 Brussel | T 02 223 79 23 |

 

ONZE EXPERTISES

Socialezekerheidsrecht

Wat is socialezekerheidsrecht?

Werknemers komen in aanraking met het socialezekerheidsrecht als het bijvoorbeeld gaat om arbeidsongevallen, beroepsziekten of arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, arbeidsbemiddeling of pensioenen (wettelijke, overlevingspensioenen, extralegale pensioenen). Ook voor werkgevers kan het socialezekerheidsrecht van belang zijn, als het bijvoorbeeld gaat om werkgeversbijdragen aan de RSZ.

Daarnaast beschermt het socialezekerheidsrecht burgers in het algemeen met OCMW-dienstverlening of sociale inspectie, geneeskundige zorgen, gezinsbijslag of leefloon.

 

Met betrekking tot al deze onderwerpen beschikken de advocaten van Lovius over een brede kennis en ervaring. Daarom is Lovius bij uitstek de juiste keuze om u bij te staan met advies en om u te begeleiden in procedures tegen, of betwisting met, overheidsinstanties.

 

Ook als u als werkgever een dagvaarding ontvangt wegens sociaal strafrechtelijke feiten verdedigen de advocaten van Lovius uw belangen.

 

 

Lovius advocaten - Algemene Voorwaarden - Disclaimer - Privacy Policy - ICNetwork - Web-Factory.nl