Kantoor Leuven | Brusselsesteenweg 62 | 3000 Leuven | T 016 22 26 38 | Kantoor Brussel | Defacqzstraat 16  | 1000 Brussel | T 02 223 79 23 |

 

ONZE EXPERTISES

Invordering van facturen
Algemene voorwaarden

Invordering van facturen en algemene voorwaarden

Ondernemers komen vaker dan hen lief is in aanraking met wanbetalers. Vaak is het voldoende om een ingebrekestelling op te stellen. Maar wanneer een ingebrekestelling niet voldoet aan de wettelijke vereisten kan dat verregaande consequenties hebben.

Alleen al door niet de juiste woorden te gebruiken in de correspondentie met de tegenpartij, zou u een schadevergoeding mis kunnen lopen, of erger.

 

Daarom is het belangrijk om zaken als deze over te laten aan een deskundige. Met kennis van de juiste bewoordingen en die ervaring heeft met de gerechtelijke procedures. Lovius heeft deze kennis en ervaring in huis.

 

Lovius helpt u bij de invordering van uw onbetaalde facturen, waarbij altijd de vraag wordt gesteld of de kosten van een invorderingsprocedure opwegen tegen de baten.

 

Daarnaast adviseert Lovius u over zaken als correcte en sluitende factuurvoorwaarden, of controleert nauwlettend in hoeverre uw bestaande algemene / bijzondere verkoopsvoorwaarden voldoen aan de huidige wettelijke vereisten.

 

 

Lovius advocaten - Algemene Voorwaarden - Disclaimer - Privacy Policy - ICNetwork - Web-Factory.nl